8 načina kako ljudi sebe ZAVARAVAJU da su duhovne osobe

8 načina kako ljudi sebe ZAVARAVAJU da su duhovne osobe

    Tko je više usklađen na putu duhovne evolucije? Osoba koja sjedi u lotos položaju, duboko diše i savršeno je mirna? Ili osoba koja je sklupčana u loptu i histerično plače? Ako temeljimo naš odgovor na svemu što smo naučili iz „new age“ filozofije i...
Tajne japanskih žena

Tajne japanskih žena

      Kada sam se prvi put preselila u Tokio, imao sam oko 20 kg viška. Povjerila sam svoju brigu jednoj  japanskoj dami koja živi u susjedstvu, a njen odgovor me stvarno zbunio. “Kupaj se u vrućoj kupki. To će pomoći.”, rekla je. Vruća kupka? U to...